Innstillinger

Går du til 1) Innstillinger vil du finne en rekke nyttige verktøy som hjelper deg til å gjøre julekalenderen nøyaktig slik du vil ha den.

avanserte-innstillinger

Ved å klikke på 2) Skjemafelter kan du spesifisere hva slags informasjon deltakerne må fortelle om seg selv for å registrere seg i julekalenderen - kanskje vil du registrere deltakernes fødselsdato slik at du kan sende ut eget nyhetsbrev med bursdagstilbud senere? 3) Sjekk av i boksene for den informasjonen du ønsker å innhente, og huk av for Aktiver eller Påkrevd ved boksene for å bruke feltene for 4) Tekst for samtykke når du vil innhente samtykke fra deltakerne til å motta tilbud og informasjon. Bruk gjerne 5) Ekstrafelt for å innhente mer informasjon fra deltakerne.

avanserte-innstillinger2