up


Trekk vinner

Egen funksjon for å trekke og godkjenne vinnere. Hver dag eller for hele perioden.