Legge inn spørsmål og svar

Hver dag i desember kan deltakerne åpne en ny luke i kalenderen. Her får de et spørsmål med tilhørende svaralternativer, video eller bilde. I hver nye luke har deltakerne mulighet til å svare på et spørsmål med flere svaralternativer, gjerne med tilhørende video eller bilde for å illustrere spørsmålet.

For å legge inn spørsmål og svaralternativer i kalenderen, trykker du bare på 1) den luka du ønsker å legge inn spørsmål i.

llegge-inn-spoersma%cc%8al-og-svar

 

Legg inn et relevant spørsmål med tilhørende svaralternativer. Etter at du har lagt inn spørsmålet og svar, husk å 2) sjekke av i boksen med det rette svaret. Dersom du ønsker å legge inn flere svaralternativer, trykker du 3) + eller 4) klikk på ikonet av en søppelbøtte for å fjerne svaralternativer. 5) Legg til en Premie, og 6) gi en beskrivelse av premien for å la deltakerne få vite hva de kan vinne dersom de svarer rett på spørsmålet. Du kan also legge til en 7) Bekreftelse, hvor du kan velge om du ønsker at ulike bekreftelsesmelding uansett om svaret er feil eller riktig, eller om du vil ha den samme meldingen.

llegge-inn-spoersma%cc%8al-og-svar2

Dersom du heller ønsker å kjøre en kampanje med gode tilbud på dine produkter og tjenester i julekalenderen, i stedet for en quiz, klikker du på 8) Kampanje. Legg til en 9) Tittel og en 10) Beskrivelse av kampanjen, og så kan du velge om du ønsker å 11) Aktivere registrering av deltakere og bekreftelsesmelding eller ikke. Dersom du ønsker aktivering av deltakere, skriv en 12) Bekreftelse som vil være synlig for deltakere som har registrert seg. Husk å klikke 13) Lagre eller 14) Lagre og gå til neste luke dersom du ønsker å fortsette med å legge inn kampanjer for de neste dagene i kalenderen.

llegge-inn-spoersma%cc%8al-og-svar3